Artificial intelligence (AI)

Een videosysteem is natuurlijk mooi. Een aantal camera’s aangesloten op een netwerk video recorder (NVR) en het systeem maakt 24 uur per dag opnames van de omgeving. Is de videorecorder aangesloten op internet dan kun je middels een app ook nog eens meekijken met wat er thuis gebeurt, op de zaak of waar dan ook. Of terug kijken/zoeken naar bijvoorbeeld een bepaald tijdstip.

Netwerk Video Recorder (NVR)

Vaak blijft het hierbij. Toch jammer want een gemiddelde videorecorder van deze tijd kan zoveel meer en vaak al standaard. Dus zonder dat hiervoor extra investeringen nodig zijn. Te denken valt aan het herkennen van personen, auto’s of beweging. Wanneer je de videorecorder aansluit op een al dan niet bestaande inbraak installatie dan breid je hiermee het gebied dat de alarminstallatie bestrijkt enorm uit. De videorecorder kan middels zijn intelligente software beslissen of de situatie in orde is of niet en daarmee uw alarminstallatie aansturen.

Voorbeeld: een bedrijfsruimte met buitenterrein en afrastering.

Vaak heeft de bedrijfruimte een alarmcentrale. Bij het onbevoegd openen van een (rol) deur of betreden van de ruimte gaat het alarm af. Buiten hangen camera’s welke pernament opnemen. Twee gescheiden systemen. Dit komt redelijk vaak voor.

Stel we deze systemen nu eens met elkaar verbinden? Dus dat wat de camera’s ‘zien’ gebruikt wordt om het alarmsysteem te activeren bij onraad? Je krijgt dan een situatie dat onbevoegde personen op het terrein buiten al voordat de daadwerkelijke inbraak heeft plaats gevonden gedetecteerd zijn en het alarm hebben doen laten afgaan. Een onbevoegd persoon zal zich wel twee keer bedenken om zich alsnog toegang te verschaffen bij het horen van sirenes en uw meldkamer is inmiddels op de hoogte gebracht dat er zich iets ongewoons heeft voor gedaan op uw terrein.

Dit is natuurlijk maar een voorbeeld. Er zijn er duizenden te bedenken. Camera’s kunnen tegenwoordig veel meer:

  • Mensen tellen
  • Auto’s herkennen
  • Kentekens herkennen
  • Gezichten herkennen (dus wie er voor de deur / het hek staat)
  • Etc.

Er is er altijd iets wat specificiek voor uw situatie zou kunnen gelden. Indien u geïntresseerd bent naar wat wij voor uw situatie kunnen betekenen dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.