Ons tweede thuis

Ons tweede thuis, Nes aan de Amstel

Zorgeloos schakelen

Gerssen Elektrotechniek weet hoe je een klant moet helpen. Helemaal als die een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten is, zoals OTT Sluis-Zicht. Bij de ingrijpende nieuw- en verbouw van het woon- en dagverblijf combineert het installatiebedrijf moderne technieken met een ouderwetse aanpak. Zo wordt de zorg ontzorgd.

Sluis-Zicht is een woon- en dagcentrum in Nes aan de Amstel. Op het landgoed met dieren en akkers vinden licht en zwaar gehandicapte volwassenen met gedragsproblematiek rust en regelmaat. Verstoring is ongewenst op dit verblijf met zijn intensieve, een-op-een, begeleiding. De ingrijpende nieuw- en verbouw, die eigenaar Stichting Ons Tweede Thuis hier laat realiseren, vergt dan ook een gepaste aanpak van alle uitvoerders.

Soepele samenwerking

Gerssen Elektrotechniek B.V. is vertrouwd met OTT, dat met 2.200 medewerkers, 750 vrijwilligers en 2.500 cliënten op 80 locaties een grote zorginstelling in Noord-Holland is. Het 20 medewerkers sterke installatiebedrijf uit De Meern werkte al op diverse andere locaties van OTT. Meestal in opdracht van Bouwbedrijf De Heemraad B.V., net als nu. De installateur heeft bij beide partijen aan één woord genoeg. Dat werkt soepel. Telkens weer. En mede daarom omvat haar werkgebied na 50 jaar heel Nederland en behalve zorg ook woningbouw, industrie, utiliteit en retail. 

Gefaseerde aanpak

De upgrading van Sluis-Zicht vindt gefaseerd plaats. Eerst werd een semi-permanente nieuwbouw voor dagbesteding gebouwd. Vervolgens is het bestaande dagbestedingsgebouw verbouwd tot zes woonunits. Momenteel wordt het hoofdgebouw met zijn 12 woonunits gemoderniseerd. Gerssen Elektrotechniek is hier verantwoordelijk voor de gehele E-installatie. Naast de licht- en krachtinstallaties omvat die ook de (brand)beveiliging, toegangscontrole, zonwering, telefonie, datacommunicatie, camerabewaking en alle meet- en regeltechniek.

Geen hinder voor cliënten

Omdat het hoofdgebouw bewoond blijft en OTT wil voorkomen dat cliënten hinder ondervinden van boren, hakken en frezen, gaat de installateur in overleg met de aannemer en eindgebruiker extra voorzichtig te werk. “Dat betekent onder andere op aangepaste tijden en in fasen werken”, zegt de projectleider van Gerssen Elektrotechniek. “Cliënten moeten wennen, dus wordt er eerst één unit aangepakt, zodat ze kunnen zien wat er verandert. Daarna mogen ze er eerst kijken, vervolgens één nacht slapen, enzovoorts.” De installateur volgt hierin de wensen en ervaringen van de zorgbegeleiding. Uitlopen doet het project daardoor trouwens niet. “Wij zijn heel flexibel en ik zet klantspecifieke teams in, want niet elke monteur past bij ieder project.”

Ook na oplevering mag er geen onnodige hinder optreden. Daarom is er bijvoorbeeld een glasvezel ringnetwerk aangelegd en heeft elke woonunit zijn eigen, aparte schakelingen.

Hoogste brandveiligheid: B2ca

Conform het Programma van Eisen gelden vanwege de gecombineerde woon-/zorgfunctie met niet-zelfredzame cliënten de hoogste brandveiligheidseisen. “Alle kabels hebben CPR-klasse B2ca en zijn van Draka. Draka heeft een compleet assortiment en loopt altijd op nieuwe ontwikkelingen vooruit. Wij werken alleen met Draka kabels, want de samenwerking is goed en de producten zijn prima. Hun kabels zijn beter te verwerken, aan te strippen en aan te pellen dan andere merken, zelfs VD-draad. Dat bespaart ons veel tijd.” Door de kabels tijdig te reserveren en goed af te stemmen met de groothandel en Draka lopen de leveringen gesmeerd. “Wij kunnen met deze partijen snel schakelen”.

Meedenken met elke klant

Gerssen Elektrotechniek werkt klantgericht en gestructureerd. Door zich flexibel op te stellen en mee te denken, worden bottlenecks voorkomen of snel aangepakt. Dat kan om levensbedreigende zaken gaan, zoals de appartementenbeveiliging (bij een calamiteit hebben begeleiders automatisch toegang tot de woonunits ook al kunnen cliënten die zelf afsluiten) en de locatiebepaling van personeel met DECT-toestellen, maar bijvoorbeeld ook om comfort (de warmere lichtkleur van 3000 K in de badkamers). Daarnaast beschikt het bedrijf over een eigen storingsdienst, ook voor de enkele particulier die zij nog bedient. Gerssen Elektrotechniek laat niemand in de steek.